Partneri

Naši partneri su dokazani stručnjaci u svojim oblastima poslovanja.
Zajedno sa našim partnerima stvaramo veliki uticaj na razvoj investiranja u sektor nekretnina i ESG projekte u Srbiji.

Projekti