Blog

Koncept slika akronima za REIT

Vrste REIT-ova

Većina REIT fondova su javne kompanije i trguje se njihovim akcijama na berzi, iako postoje REIT-ovi koji su javni, ali se njima ne trguje na

Read More »
Model balansa - na jednoj strani maketa kuće, a na drugoj novac

Nekretnine vs REIT?

Nekretnine mogu biti jako dobar dodatak svakom investicionom portfoliju, omogućavajući vam da povećate svoje bogatstvo dok diversifikujete svoju imovinu ili da ostvarite dodatni prihod na

Read More »