Šta je to REIT? Šta je Serbian Build Fund?

Serbian Build Fund

Real Estate Investment Trust, skraćemo REIT, je investicioni fond za upravljanje nekretninama ili trust za upravljanje nekretninama.
Investicioni fondovi za upravljanje nekretninama su kompanije koje poseduju ili finansiraju nekretnine koje donose prihod u sektoru nekretnina.

Biznismen ređa novčiće uz maketu kuće.

Ove kompanije za nekretnine moraju da ispune niz uslova da bi se kvalifikovale kao REIT. Većina REIT-a trguje na velikim svetskim berzama i investitorima nude brojne pogodnosti.

REIT-ovi pružaju priliku za ulaganje, poput investicionih fondova, što omogućava svima da imaju koristi od tržišta nekretnina i predstavljaju priliku da investitori pristupe prihodu zasnovanom na dividendi ali i da pomognu lokalnim zajednicama da rastu, napreduju i razvijaju se.

REIT-ovi su stvoreni u Sjedinjenim Državama nakon što je predsednik Dvajt D. Ajzenhauer potpisao zakon 86-779, koji se ponekad naziva “Proširenje akciznog poreza na cigarete” iz 1960. godine.
Zakon je usvojen da bi svim investitorima dao priliku da ulažu u razne vrste nekretnina koje donose prihod kroz kupovinu i prodaju likvidnih hartija od vrednosti.
Prvi REIT bio je American Realty Trust koji je osnovao Tomas J. Brojhil, rođak američkog kongresmena Džoela Brojhila iz Virdžinije 1961. godine koji se zalagao za stvaranje ove vrste fonda i načina za investiranje u tržište nekretnina.

Danas, 2022. godine, ove vrste investicionih fondova za upravljanje nekreninama, uspostavljeni su u najmanje 38 država u celom svetu.
Sveobuhvatni indeks za REIT i globalno tržište nekretnina je FTSE EPRA/Nareit Global Real Estate Index Series, koji su zajedno kreirali u oktobru 2001. godine provajder indeksa FTSE Group, Nareit i Evropsko javno udruženje nekretnina (EPRA).

Od 29. januara 2021., globalni indeks je uključivao 490 kompanija za nekretnine koje su listirane na svetskim berzama u 39 zemalja sveta,  a zajedno predstavljaju tržište kapitala sa vrednošću većom od 1.7 triliona dolara.
U Sjedinjenim Državama, REIT je kompanija koja poseduje, i u većini slučajeva posluje sa nekretninama koje donose prihod, dok neki REIT-ovi finansiraju nekretnine i građevinske projekte.

Agent za nekretnine drži maketu kuće i ključeve u rukama.

Nekretnine u portfoliju REIT-a mogu uključivati poslovne zgrade, stambene komplekse, zdravstvene ustanove, hotele, maloprodajne centre, skladišta, magacine itd.

Generalno, REIT-ovi su specijalizovani za određeni sektor nekretnina. Međutim, diversifikovani i specijalizovani REIT-ovi mogu imati različite tipove imovine u svom portfoliju, kao što je REIT koji se sastoji od kancelarijskih i maloprodajnih nekretnina.

Mnogim REIT-ovima se javno trguje na glavnim berzama hartija od vrednosti, a investitori mogu da ih kupuju i prodaju kao akcije tokom vremena za trgovinu na berzama. Ovi REIT-ovi obično se trguju u značajnom velikom obimu i smatraju se veoma likvidnim instrumentima.

Sa druge strane postoje i privatni REIT fondovi kojima se ne trguje javno na berzama.

Zalazak sunca nad Menhetnom u Njujorku

Vrste REIT-ova:

 • Vlasnički REIT.
  Većina REIT-a su ovog tipa, odnosno poseduju i upravljaju nekretninama koje donose prihod. Prihodi se ostvaruju prvenstveno kroz zakupnine (ne preprodajom imovine).
 • Hipotekarni REIT.
  Hipotekarni REIT-i pozajmljuju novac vlasnicima nekretnina i operaterima ili direktno putem hipoteka i zajmova, ili indirektno putem sticanja hipotekarnih hartija od vrednosti.
  Njihova zarada je prvenstveno generisana neto kamatnom maržom odnosno rasponom između kamate koje zarađuju na hipotekarne kredite i troškova finansiranja ovih zajmova. Ovaj model ih čini potencijalno osetljivim na povećanje kamatnih stopa.
 • Hibridni REIT.
  Hibridni  REIT-ovi koriste investicione strategije i vlasničkog i hipotekarnog REIT-a.

 

REIT se takođe mogu klasifikovati na osnovu toga kako se njihove akcije kupuju i drže ali o tome i o drugim pojedinostima koje se tiču regulativa REIT-ova ćemo govoriti drugom prilikom.Serbian Build Fund LLC je vrsta privatnog fonda za upravljanje nekretninama, registrovan u SAD i kreće svoje poslovanje na tržištu nekretnina u Srbiji sa tendencijom širenja poslovanja na okolne zemlje.
Uz naš privatni fond dobijate mogućnost da ulažete u tržište nekretnina bez da posedujete nekretninu i profitirate od svoje investicije.
Naš cilj je da kroz komercijalne objekte i investiranje u građevinske i ESG projekte obezbedimo našim investitorima stabilan prihod u vidu dividendi.

Naš model poslovanja predstavlja hibridni sistem funkcionisanja REIT-ova.
Prvenstveno akvizicijom komercijalnih objekata (kancelarije, poslovne zgrade) želimo da našim investitorima obezbedimo stabilan i očekivan prinos u vidu dividendi na godišnjem nivou.

Pored akvizicija komerecijalnih objekata radićemo i na finansiranju građevinsih projekata partnerskih firmi kao i drugih građevinskih firmi i time obezbediti dodatan prihod za održiv razvoj fonda.
Zelene zgrade, vetroparkovi, solarne elektrane i drugi ESG objekti biće projekti kojim ćemo težiti kako bismo pomogli u regulisanju štetnih gasova i produkata u vazduhu i pomogli u stvaranju obnovljivih izvora energije u našoj zemlji.
Naš fond će takođe raditi na poboljšanju uslova za investiranje u tržište nekretnina za sve Srbe širom sveta. 

Ukoliko želite da saznate više o investiranju u tržište nekretnina, kao i o tome kako funkcioniše naš fond budite slobodni da posetite naš sajt i kontakirate nas.