Zašto bi svaki anđeo investitor trebalo da se fokusira na ulaganje u nekretnine

Zašto bi svaki anđeo investitor trebalo da se fokusira na ulaganje u nekretnine

Hajde da napravimo nekoliko pretpostavki pre nego što razgovaramo o tri glavna razloga zašto bi anđeoski investitori trebalo da ulažu u nekretnine.
Prva pretpostavka je da ovi anđeli investitori imaju dodatni novac za ulaganje. Verovatno su zaradili svoj novac preduzetničkim poduhvatima, radom sa porodicom ili dugom karijerom napornog rada za fantastičnu firmu, bez obzira da li su sada aktivni anđeo investitori ili ne, i traže više sredstava za ulaganja. Druga pretpostavka je da imaju dovoljno likvidnih sredstava da održe životni standard koji su uspostavili za svoje porodice.

U slučaju da su obe ove izjave tačne, smatramo da svaki anđeo investitor treba da bude izložen i nekretninama, pored posedovanja svoje nekretnine u kojoj stanuje.

A evo i zašto:

1. Uravnotežen rizik i prinos

Mnogi ljudi veruju da su startapi među najrizičnijim klasama imovine, ali oni takođe mogu da ostvare neke od najvećih prinosa zahvaljujući izlascima kao što je Facebook-ova kupovina Instagrama i Microsoft-ova kupovina Yammer-a.

Da bi se investicioni portfelji držali pod kontrolom na makro nivou, taj mentalitet visokog rizika i visoke nagrade treba da bude u ravnoteži sa mentalitetom srednjeg ili niskog rizika. Iako postoji mnogo poslova sa nekretninama sa visokim rizikom, kao što su projekti nove izgradnje i renoviranja, postoje i neki poslovi sa srednjim i niskim rizikom, kao što su ulaganja u prve fondove sa niskim odnosom kredita i vrednosti i komercijalne nekretnine sa ugrađenim prihodima, koje mogu pomoći u balansiranju sveobuhvatnog portfelja.

1 Uravnotežen rizik i prinos

2. Korelacija između startapova i performansi nekretnina je niska

Osim ako anđeo investitor ne ulaže u sve startap kompanije za nekretnine ili sve startup kompanije za finansijske usluge, verovatnoća da postoji bliska korelacija između performansi imovine nekretnina i učinka startupa je mala.
Iako ekonomija može da utiče na obe ove klase imovine, mnogi startup-i zapravo imaju „najbolja vremena“ kada je ekonomija u problemu i kada postoje nove mogućnosti. Izgradnja portfelja sa niskom korelacijom između klasa imovine omogućava investitorima da pobede u dobrim i lošim vremenima.

Korelacija između startapova i performansi nekretnina je niska

3. Investiranje u startup-ove obično ne stvara novčani tok, dok nekretnine to pružaju

Anđeli investitori ulažu u startup-e, a ulaganje u startape je veoma nelikvidno. Uprkos činjenici da većina startapa propadne, još je ređe da ti startapovi generišu gotovinski tok za investitore, odnosno u vidu dividendi pre prodaje. Balansiranje investicionog portfelja sa nekretninama koje stvaraju novčani tok od prvog dana može pomoći da se izglade dugoročna ulaganja u startup-ove. Iako nekretnine takođe mogu biti veoma nelikvidne, ukoliko investirate u nekretnine koje imaju prihod od zakupa iznad troškova i troškova servisiranja bilo kakvih kredita, višak sredstava je novčani tok, koji se obično distribuira kvartalno.
I gde bi anđeo investitor mogao reinvestirati taj novčani tok?

Pa, u startape naravno.