5 održivih i ekoloških građevinskih materijala

Koncept održive gradnje

Do sada smo navikli da koristimo zemljane cigle, beton i drvo u građevinarstvu. Ovi materijali nastavljaju da se koriste u svakodnevnoj gradnji, što znači kontinuirano uništavanje drveća za drvo i iskopavanje resursa za proizvodnju cementa za vezivanje peska, šljunka i cigle. Postoje savremene metode, održive i zelene zamene građevinskog materijala koje se mogu primeniti u […]