Benefiti REIT-a – Ekonomija

Providna kasica u obliku kuće

REIT-ovi su dugo bili pioniri u industriji nekretnina. Jedan od najznačajnijih pomaka bilo je uspostavljanje strukture korporativnog upravljanja, isplate dividendi i trajnog kapitala kako bi se efektivno uskladili interesi menadžera REIT-a i investitora. Pored toga, REIT-ovi su generalno bili među prvima koji su uveli institucionalni kapital u nove sektore nekretnina u razvoju. Samoskladištenje, zdravstvena nega, […]