Benefiti REIT-a – Ekonomija

Providna kasica u obliku kuće

REIT-ovi su dugo bili pioniri u industriji nekretnina. Jedan od najznačajnijih pomaka bilo je uspostavljanje strukture korporativnog upravljanja, isplate dividendi i trajnog kapitala kako bi se efektivno uskladili interesi menadžera REIT-a i investitora.

Pored toga, REIT-ovi su generalno bili među prvima koji su uveli institucionalni kapital u nove sektore nekretnina u razvoju. Samoskladištenje, zdravstvena nega, hoteli i smeštaj, bilbordi i drvna građa su neke od najsavremenijih industrija u kojima su REIT-ovi bili pioniri.

Kada je reč o smeštaju digitalne ekonomije u data centrima, komunikacionim tornjevima, industrijskim i logističkim objektima, REIT-ovi su preuzeli vodeću ulogu. Tehnologija je bila na čelu mnogih ekonomskih napretka.

Prihvatajući nove tipove imovine kao što su iznajmljivanje za jednu porodicu, hladnjače, nauke o životu i laboratorijski prostor, kazina i kockanje i druge, REIT-ovi nastavljaju sa inovacijama.

Pristup kapitalu vodi stabilnosti tržišta kapitala

Lokalna tržišta nekretnina postaju efikasnija i likvidnija kao rezultat integracije REIT-ovih tržišta kapitala i tržišta nekretnina. Ovo rezultira efikasnijom alokacijom kapitala.

Grafik, tablet, digitron i finansijska dokumentacija

Investicioni fondovi za nekretnine (REIT) su koristan alat za povećanje transparentnosti tržišta i davanje tržišnih signala o cenama koji pomažu u efikasnijoj kontroli razvoja nekretnina. Ovo će pomoći da se podstakne stabilnost na lokalnom tržištu nekretnina. Pored toga, REIT-ovi mogu podržati monetarnu stabilnost. Prema istraživanju, u godinama koje su prethodile Velikoj finansijskoj krizi, REIT-ovi su sprečili balon cena nekretnina u komercijalnim nekretninama.

Promovisanje sigurnosti imovine – Sigurnost (Sekjuritizacija) imovine daje kompanijama drugi izvor finansiranja i može uspešno ukloniti kreditni rizik iz bilansa banaka. Pored podrške vlasnicima imovine i diversifikacije mogućnosti ulaganja za sve investitore, REIT-ovi pružaju pouzdan i transparentan način za sekjuritizaciju imovine i niži sistemski rizik.

 

Smart Home sigurnosni sistem

Smanjenje oslanjanja sektora nekretnina na bankarstvo – REIT-ovi nude vlasničko finansiranje, a od mnogih se zahteva da otkriju informacije o finansijskom učinku kada trguju na berzama, čime se povećava transparentnost i odgovornost upravljanja.

Svi lokalni investitori, čak i mali investitori, imaće pristup dugoročnim prednostima ulaganja u nekretnine za akumulaciju bogatstva i obezbeđivanje svoje finansijske budućnosti zahvaljujući ulaganjima u nekretnine zasnovane na REIT-u.
REIT-ove češće koriste penzioni fondovi, fondovi doprinosa i drugi institucionalni investitori širom sveta kao deo svog portfelja nekretnina.

Tržišna kapitalizacija sektora nekretnina

Sastav kapitalizacije tržišta akcija REIT-a pretrpeo je značajne promene u poslednjih deset godina kao rezultat promene ekonomske klime. U pogledu posedovanja i upravljanja nekretninama u kojima se nalazi digitalna ekonomija, REIT-ovi su bili u prvom planu.

„U 2010. industrijski REIT-ovi su činili samo 4% ukupne tržišne kapitalizacije REIT-a, komunikacioni tornjevi nisu bili uvedeni u seriju indeksa, a centri podataka nisu izdvojeni u samostalni sektor.

U 2021, sektor infrastrukture, data centara i industrijskih sektora činio je 30% tržišne kapitalizacije REIT kapitala. “ (Izvor: Nareit)

Infrastrukturni REIT-ovi sadrže komunikacione stubove i vlakna koja se koriste za prenos podataka i glasa, omogućavajući informacijama da se kreću između uređaja širom sveta.

Serveri koji se koriste za povezivanje prenosa podataka, skladištenje podataka i upravljanje internetom smešteni su u zgradama u vlasništvu REIT centara za podatke (data center).

Hladnjače i logistički objekti za e-trgovinu su u vlasništvu industrijskih REIT-ova.
U okruženjima sa kontrolisanom temperaturom, roba kao što je elektronika, kvarljive namirnice (sveže i smrznute) i medicinski materijal se održavaju u dobrom stanju pre isporuke.

REIT-ovi su jedan od bitnijih činioca svake ekonomije i svojom strukturom, transparentnošću i visoko-kvalitetnim poslovanjem doprinosi jačanju iste.