Benefiti REIT-a – Društvo i ESG

Koncept ekologije i preduzetništva

Komercijalne nekretnine su važne za privredu i imaju veliki uticaj na celokupno društvo i zajednice.
Kroz raznovrsnu lepezu nekretnina koje poseduju, finansiraju i upravljaju, REIT-ovi pomažu da se obezbede esencijalne nekretnine koje podržavaju susedstva, omogućavaju digitalnu ekonomiju, napajaju osnovne usluge zajednice i grade infrastrukturu.

Pored otvaranja radnih mesta, obuka i doprinosa u pogledu drugih oblasti njihovog poslovanja, kao što su porezi na zapošljavanje, PDV i porezi na imovinu, REITovi su kompanije koje generišu značajne iznosa poreskog prihoda kako na nivou akcionara gde se porezi naplaćuju, tako i u oblasti njihovog poslovanja.

Dvoje mladih ljudi gledaju u monitor dok drugi ljudi u pozadini rade za svojim kompjuterima.

Kroz ljude koje direktno zapošljavaju, robu i usluge koje kupuju od drugih, strukture koje stvaraju, grade i kupuju od drugih, kao i dividende i kamate koje plaćaju investitorima, ekonomska aktivnost REIT-a podržava zapošljavanje i ekonomski rast. Pored ostalih, REIT zapošljavaju analitičare, menadžere imovine, menadžere za održivost i stručnjake za ljudske resurse.
REIT-ovi koji upravljaju sopstvenom imovinom mogu takođe direktno da zapošljavaju osoblje na poslovima održavanja, čuvanja, ugostiteljstva i drugim pozicijama.

Na primer, u SAD-u 2020. REIT-ovi su podržali oko 2,9 miliona radnih mesta sa punim radnim vremenom, pri čemu su REIT-ovi direktno zapošljavali 308.000 zaposlenih u ekvivalentu punog radnog vremena.
Pored podrške otvaranju novih radnih mesta, mnogi REIT-ovi su pokrenuli socijalne programe koji se fokusiraju na obuku za posao i razvoj karijere u svojim sektorima kako bi pomogli svojim klijentima da izgrade kanale talenata, dok jačaju puteve karijere i stvaraju ekonomske prilike u zajednicama u kojima rade.

Benefiti REIT-a - Društvo i ESG 2
Izvor GRESB 2021 jednako ponderisani rezultati na osnovu podataka koje su dostavile kompanije

ESG iliti Environmental Stewardship, Social Responsibility, and Good Governance REIT-ovi i njihove zainteresovane strane sve više prepoznaju važnost ESG modela. Nekretnine koje su vođene od strane REIT-ova nadmašile su privatno vođene nekretnine u sve tri ESG kategorije i ukupno za šest poena, kao što je prikazano na gornjoj tabeli. (GRESB)

REIT-ovi shvataju da doprinose i utiču na značajne promene u svojim zajednicama, regionima i zemljama kroz ESG aktivnosti, a što je vidljivo kroz metrike koje uspostavljaju, izveštavaju i postižu.

Environmental Stewardship – Upravljanje životnom sredinom

Upravljanje životnom sredinom je dugo bila fokusna oblast za REIT industriju, sa investicijama u tehnologiju za uštedu energije i smanjenje otpada, održive građevinske materijale i odgovorne procese upravljanja životnom sredinom kojima je prioritet veliki deo industrije.
Poslednjih godina, mnogi REIT-ovi su počeli da prate uticaj ovih ekoloških aktivnosti i otkrili su da su značajne uštede u troškovima, solidan angažman stanara i zajednice, snažna posvećenost izvršne vlasti i odbora kao i efikasno upravljanje rizikom, neke od trajnih prednosti sa dodatom vrednošću.

Grupa volontera sakuplja smeće na zelenoj površini

Social Responsibility – Društvena odgovornost

REIT industrija je sve više fokusirana na svoje standarde društvene odgovornosti kao developeri, vlasnici i operateri izgrađenih prostora koje čitav niz zajednica i društava koristi svaki dan.
Uspostavljena su brojna inovativna partnerstva i inicijative koje se bave zahtevima kupaca, uključuju zaposlene i unapređuju dobrobit zajednice.
Da bi se unapredila raznolikost, pravičnost i uključenost u industriju ulaganja u REIT i nekretnine, još uvek ima mnogo toga da se uradi u smislu efikasnog, transparentnog izveštavanja i angažovanja zajednice.

Good Governance – Dobro upravljanje

REIT-ovi imaju dugu istoriju prakse dobrog upravljanja. U mnogim globalnim REIT režimima, po zakonu, REIT-ovi moraju raspodeliti većinu svog oporezivog prihoda.
Pošto su male šanse za zadržavanje zarade, veća je verovatnoća da će menadžment biti efikasan sa novcem kojim raspolaže, akcionari imaju veću kontrolu nad zaradom, a ciljevi upravljanja su u skladu sa ciljevima akcionara.

Direktor kompanije izlaže plan svojim zaposlenima

Javni REIT-ovi, za razliku od privatnih investicija u nekretnine, mogu da prikupe dodatna sredstva na javnim tržištima kapitala samo tako što će biti transparentni sa investitorima u vezi sa njihovim finansijama i otkrivanjem značajnih poslovnih dešavanja i rizika.
Ovo omogućava investitorima da samostalno istražuju i vrednuju akcije REIT-a.
Ovaj pregled nudi određenu zaštitu i višestruke pokazatelje finansijskog zdravlja bilo kog REIT-a.
Pored toga, usklađenost sa zakonima o hartijama od vrednosti određene zemlje ili regiona često zahteva redovno javno objavljivanje, kao što su kvartalni i godišnji finansijski izveštaji.

Kada uzmemo sve ove segmente i podatke u obzir, REIT kao poslovni model zaista stvara ogromne benefite za društvo, zajednice i okolinu.