Važne činjenice koje svaki investitor u REIT-u treba da zna

3d prikaz grafika u poslovanju

Ako ste obraćali pažnju, verovatno znate da se REIT fondovi za nekretnine koji ulažu u sve vrste komercijalnih i drugih nekretnina, prilično dobro isplaćuju investitorima poslednjih godina.

U poređenju sa periodom od pre samo dve godine, REIT industrija je pretrpela značajne promene. Nestabilnost tržišta i značajne patnje izazvane su pandemijom i ekonomskim gašenjem koje je usledilo.

Osnove su se pogoršale, dividende su smanjene, a cene akcija su se srušile. Procene su najniže u poslednjih 10 godina i mnogi REIT-ovi nude generacijske mogućnosti kupovine.

Pred vama su pet važnih činjenica koje treba da znate o REIT-ovima da biste maksimizirali svoju investiciju.

1. Investiranje u REIT nije isto što i kupovina nekretnine

REIT-ovi nisu kao tradicionalno vlasništvo nad nekretninama, uprkos činjenici da su zasnovani na istim.
Slično specijalizovanom zajedničkom (investicionom) fondu, REIT može da investira u širok spektar preduzeća koja razvijaju, stiču i upravljaju komercijalnim i drugim nekretninama.

Komisija za hartije od vrednosti je registrovala više od 300 ovakvih fondova u Sjedinjenim Državama, dok REIT-ovi poseduju više od 40.000 komercijalnih zgrada.

Možete investirati u maloprodajne objekate, poslovne zgrade, stambene objekte, bolnice, studentske domove, zemljište, parking garaže, industrijske objekte i niz drugih vrsta nekretnina koje često ostvaruju profit kada se efikasno upravljaju preko REIT-a.

Agent za nekretnine drži model kuće i ključeve sa priveskom u ruci

2. REIT-ovi su se uvek u potpunosti oporavili

Trebali biste biti svesni da se strpljenje isplati u ulaganju u nekretnine pre nego što uspaničite i prodate svoje REIT-ove. Vrednosti akcija REIT-a su dramatično pale tokom brojnih kriza.
Ipak, oni su se uvek potpuno oporavili.

To predstavlja stopu uspeha za oporavak od 100% tokom mnogo godina. Pored toga, REIT-ovi su prošli krize koje su bile znatno gore od sadašnje.

Na primer, u periodu 2008-2009, REIT-ovi su imali prekoračenje bilansa stanja pošto su ušli u najoštriji pad nekretnina ikada zabeležen. U najgorem mogućem trenutku, banke su prestale da rade, primoravajući REIT-ove da izdaju vlasnički kapital po prodajnim cenama kako bi preživeli. Ta kriza je zaista uticala na REIT-ove i dovela ceo sektor u pitanje.

Prikaz vrednosti akcija REIT-a
<em>Izvor Yahoo Finance<em>

3. Diverzifikacija i smanjivanje volatilnosti portfolija

Dok su njihovi dugoročni prinosi slični S&P 500 i američkim akcijama sa velikim kapitalom, REIT-ovi izgledaju skrojeni za diverzifikaciju portfolija. Od 1975. do 2006. godine, portfolio podeljen 50/50 između S&P 500 i REIT indeksa vratio je 15,2%, naspram 13,5% samo za S&P 500. Kao šlag na torti: Rizik je bio 12% manji nego kod samog S&P 500

Iako povremeno jeste, povećanje prinosa vašeg portfolija nije glavna motivacija za posedovanje REIT-a. Glavni razlozi su smanjenje volatilnosti, proširenje raznolikosti i ponuda za plasiranje novca.

Na koji način REIT-ovi smanjuju volatilnost?
Rezultatima koji su često veoma različiti od onih drugih važnih tipova investicionih sredstava. Od 1975. godine, prinosi REIT-a su odstupali od prinosa S&P 500 indeksa za 25 procentnih poena ili više u otprilike jednoj od svake četiri kalendarske godine. Prinosi REIT-a bili su veći u većini tih godina.

Čovek postavlja novčiće na drvene kockice

4. Nisu svi REIT fondovi trgovani na berzi

Na jednom od naših prethodnih blogova možete videti koje sve vrste REIT-ova postoje.

Kada govorimo o tome kako investirati u REIT, moramo vas upoznati sa činjenicom da nisu svi REIT-ovi javni, odnosno da se ne trguju na berzama.

Čovek proverava finansije preko mobilnog telefona i komjutera

Samim tim imamo 3 vrste REIT fondova:

 • REIT-ovi kojima se javno trguje. (Publicly Traded REITs)
  Akcije REIT-a kojima se javno trguje su kotirane na berzama hartija od vrednosti, gde ih kupuju i prodaju pojedinačni investitori, fondovi i institucije.
  Reguliše ih Komisija za hartije od vrednosti i berzu SAD (SEC).
 • Javni REIT-ovi kojima se ne trguje. (Public Non-Traded REITs)
  Ovi REIT-ovi su takođe registrovani kod SEC-a, ali ne trguju na nacionalnim berzama hartija od vrednosti. Kao rezultat toga, oni su manje likvidni od REIT-a kojima se javno trguje.

Ipak, oni imaju tendenciju da budu stabilniji jer nisu podložni fluktuacijama na tržištu.

 • Privatni REIT-ovi. Ovi REIT-ovi ne moraju biti registrovani kod SEC-a i ne trguju na berzama hartija od vrednosti.
  Generalno, privatni REIT-ovi mogu se prodati samo institucionalnim investitorima. Međutim poslovanje privatnog REIT fonda zavisi od njihove politike poslovanja i prospekta samog fonda.

 

Kada govorimo o Serbian Build Fund LLC, informacije za investitore, odnosno prospekt fonda možete pronaći ovde.