REIT kao globalno prihvaćena opcija za investiranje

Abstraktni prikaz mape sveta na tamnoj pozadini

REIT kao opcija za investiranje je doživeo globalnu ekspanziju tako da je u mnogim državama ulaganje u REIT totalno normalizovano kao i ulaganje u pojedinačne akcije javnih kompanija ili državne obveznice.

Strategiju poslovanja REIT-a koju koriste u SAD za investiranje u nekretnine prihvatilo je više od 40 zemalja i regiona, dajući svim investitorima pristup globalnom portfoliju nekretnina koje donose prihod.

Najjednostavniji i najefikasniji pristup za investitore da uključe globalne alokacije nekretnina u svoj portfolio je putem zajedničkih fondova i fondova kojima se trguje na berzi.
Pored toga tu je i investiranje u specifične sektore nekretnina kao i u specifična tržišta nekretnina u određenim regionima i državama.

Mapa sveta

Koliko REIT-ova postoji u svetu?

Od decembra 2021. godine, bilo je 865 registrovanih REIT-ova koji su poslovali na globalnom nivou, sa kombinovanom tržišnom vrednošću kapitala od oko 2,5 biliona dolara.
Sledeći grafikoni pokazuju kako su REIT-ovi značajno porasli u poslednjih 30 godina u pogledu broja i tržišne kapitalizacije, sa 120 kotiranih REIT-ova u dve zemlje, do 865 REIT-ova na berzi u više od 40 zemalja i regiona.

Grafički prikaz broja kotiranih REIT-ova

Azija se snažno zalaže za REIT-ove, povećavši sa 31 REIT-ova u šest zemalja i regiona u 2005. na 216 REIT-ova u 11 zemalja i regiona 2021. godine; svakako ovo se dešava i zbog velike ekspanzije u sektoru nekretina.
Bliski istok je takođe pokazao značajan rast od 2015. godine uz dodatak REIT-ova u Saudijskoj Arabiji  i Omanu.

Prikaz država sveta koji su usvojili pristup US REIT-u

Koliki deo globalnog BDP-a i stanovništva predstavljaju zemlje i regioni sa REIT-ovima?

Tržišna kapitalizacija REIT-a je postepeno rasla širom sveta, pri čemu je Severna Amerika doživela najveći rast, sa 8,7 milijardi dolara u 1990. na 1,8 triliona dolara u 2021.
Uspeh i upornost REIT strategije su demonstrirani ovim proširenjem.
Kako je koncept REIT-a postao popularan širom sveta, zemlje i oblasti koje trenutno imaju REIT-ove činiće 85% svetskog BDP-a u 2020. godini, u odnosu na 28% iz 1990. godine. Tokom ovog vremena, BDP zemalja i regiona REIT-a je porastao sa 6,5 milijardi dolara do skoro 72 triliona dolara.

Godine 1990. zemlje i regioni REIT-a su imali samo 6% globalnog stanovništva, a trenutno čine 64% svetske populacije 2020.
Azija je podstakla rast stanovništva za REIT zemlje i regione, posebno usvajanjem REIT-ova u Indiji 2014. i Kini 2021. godine.

REIT kao koncept i strategija investiranja nezaustavljivo raste i širi se na čitav svet.
Ono što je interesatno je da na ljudi Balkanu i dalje tradicionalno investiranje ne vide kao potencijal za plasiranje novca i profitiranje od istog.
Taj problem povlači i problem sa investiranjem u REIT kao takav.

Edukacija i širenje svesti dovešće do toga da u bliskoj budućnosti i naši ljudi vide priliku da postanu deo velikog tržišta nekretnina kroz proces investiranja u REIT. Mi iz Serbian Build Fund-a radimo upravo na ovome i smatramo da će REIT u bliskoj budućnosti biti vrlo korišćena forma investiranja kako u Srbiji tako i na celom Balkanu.

Jedna interesatna činjenica je da preko 80% finansijskih savetnika i firmi za upravljanje investicijama preporučuje REIT kao investiciju.
Vodeće kompanije za upravljanje investicijama — uključujući BlackRock®, Fidelity® i State Street Global Advisors® nude proizvode fokusirane na REIT.

REIT je itekako globalna mogućnost za investiranje i profitiranje od tržišta i sektora nekretnina.